Merking av stinett

Alle som er med på stidugnad må hjelpe til, og alle er like ivrige.
Alle som er med på stidugnad må hjelpe til, og alle er like ivrige. Foto: Helle Hovden

I helga starta vi på varding og T-merking av eksisterende råk til Dronningsetra. Det er et stort dugnadsarbeid med merking og skilting som skal være ferdig i løpet av høsten 2020.

Har du lyst til å bidra i denne merkingen? Ta gjerne kontakt med DNT Gudbrandsdalen på gudbrandsdalen@dnt.no.

Skrevet av Therese Heramb 9. oktober 2019