Informasjon om hytteprosjektet Dronningsetra ved Strålvatnet

Foto: Maria Kampesæter Kleiven

Vi har fått spørsmål de siste dagene om hva det er DNT Gudbrandsdalen driver med. Enkelt svart, så driver vi med det vi alltid har drevet med og som er kjerneaktiviteten vår – å legge til rette for at folk kan få oppleve det enkle og sporløse friluftslivet.

Arbeidet med hytta startet i 2014

For å styrke tilbudet i området vårt, har vi siden 2014 arbeidet med tanken om å bygge vår egen hytte. Første idé var å leie et seterhus eller lignende som kunne være selvbetjeningshytte. Dette fikk vi ikke til og vi så oss ut to alternative plasseringer av en hytte. Det ble i løpet av høsten 2015 og gjennom 2016 holdt flere møter og befaringer før endelig plassering ble valgt. Tomta vi bestemte oss for, ligger på grunnen til Statskog.

Urørt natur er grunnlaget for DNT Gudbrandsdalens virksomhet.
Hvorfor vi mener plasseringen er god ift dette.

Dronningsetra blir liggende langs et allerede etablert stinett med nyere og gamle ferdselstråkk. Det er noen få hundre meter til nærmeste seterhus og til skogsbilveger. På vårt åpne informasjonsmøte 8. oktober 2019 fikk vi innspill på at stinettet som er etablert der kan være lagt uheldig til for fuglelivet. Vi har ønsket å bruke de stiene som alt er der, og som er tilrettelagt av andre, men vi vil gjerne bidra med det vi kan dersom det er hensiktsmessig å legge om stien et parti.

Vi har så vært gjennom en omfattende prosess med søknader om nødvendige tillatelser og vi har fått innvilget alle som kreves. Saken har vært behandlet i kommunen og hos Fylkesmannen, og den var ute til høring i 2018. I godt og vel ett år har flere i styret jobbet iherdig med å få finansiert hytta og nå er vi i mål.

Finansiert gjennom tilskudd og gaver

Vi bruker ikke medlemmenes eller foreningens penger for å finansiere hytta. Den er i sin helhet finansiert med gaver fra private og bedrifter, offentlige tilskudd og gaver eller midler fra offentlige og private fond, stiftelser og legater.

Hytta har hele tiden vært ment å være et positivt tiltak, ikke bare for våre medlemmer, men for alle, både lokalt og øvrige som ønsker å bruke den i forbindelse med et enkelt og sporløst friluftsliv.

Informasjon om prosjektet

Når saken nå har fått mye negativ oppmerksomhet, så er vi veldig lei oss for det. Det kan synes som om hele prosjektet plutselig har dukket opp som troll fra eske. Slik er det ikke. Byggesaken har vært behandlet i offentlige organer flere ganger. Så tidlig som 31. juli 2017 fikk prosjektet positiv omtale i avisa GD og den positive holdningen ble også gjentatt på lederplass i avisen. Siden har det vært flere positive artikler om hytta i flere ulike medier. Når GD nå omtaler saken som en konflikt, så er det en beskrivelse som vi ikke kjenner oss igjen i. Vi er ikke i konflikt med noen, men det er en kjennsgjerning at det er noen som har innvendinger mot plasseringen av hytta.

Vi har informert våre medlemmer om prosjektet fra start og underveis. Saken har vært oppe til behandling på årsmøtene våre de tre siste årene. Den ble omtalt i jubileumsheftet som vi ga ut i 2017 og den har vært omtalt i årsmeldingene våre i flere år. I turprogrammet vårt for 2019 er Dronningsetra presentert over to hele sider. Vi kan også nevne at Bygdautvalget i Skåbu har uttrykt støtte til prosjektet.

Det har kommet fram påstander om at hytta vil føre til masseturisme i området. Det er ikke vår intensjon og vil heller ikke skje. Vi har overnattingstallene for de selvbetjente hyttene i Langsua for 2018. De viser at Oskampen hadde 360 overnattinger, Skriurusten hadde 644, Storeskag hadde 437, Storkvelvbu hadde 1529 og Storhøliseter hadde 777 overnattinger. Dette er hytter som er veletablert, ligger i nasjonalparken og langs et veletablert stinett.

Vi synes det er synd at innspill til prosjektet kommer så sent. Verre er det at det blir så mye negativ omtale av dette positive tiltaket. Vi må tåle innvendinger mot et slikt prosjekt, og vi har forholdt oss til innspill som har kommet i saksbehandlingen gjennom nødvendige søknader og høringsrunde hos Nord-Fron kommune.

Vi håper at våre medlemmer og alle andre fortsatt er positive til det arbeidet vi gjør og til oss som forening. Vi ønsker så inderlig å gjøre noe positivt for det enkle og sporløse friluftslivet.

Vi jobber videre for å realisere hytteprosjektet som vi har stor tro på – som vi vet vil bli til stor glede for alle fjellfolk, både medlemmene våre og andre. Vi velger å se positivt på tiden som kommer og ser fram til åpningen av Dronningsetra når den tid kommer.

Skrevet av Therese Heramb 18. oktober 2019