Dronningsetra

Foto: Maria Kampesæter Kleiven

I GD 4. desember går Anne Helene Haugen på vegne av setereierene i området Strålvatnet og Griningsdalen ut mot DNT Gudbrandsdalen (DNTG) og vårt hytteprosjekt Dronningsetra. DNTG ønsker å kommentere dette, samt andre innkomne merknader som tidligere er omtalt i GD

DNT får bygge hytter der ingen andre får av den enkle grunn at de er tilgjengelig for alle.

Å sammenligne Dronningsetra med en hamburgersjappe faller på sin egen urimelighet.

Dronningsetra er DNTGs første selvbetjente hytte, og slett ikke av de største selvbetjente hyttene i DNT-systemet som Haugen hevder. Dronningsetra blir et tilbud for alle som ønsker å oppleve friluftslivet, uavhengig av bakgrunn eller forutsetninger. Som selvbetjent hytte vil den ha tilgang på proviant, med overnattingskapasitet som kan huse skoleklasser og større grupper. Den vil da kunne brukes som læringssted for et aktivt og sporløst friluftsliv. Dette er i tråd med innholdet i den nye læreplanen for fagene i grunnskolen, der mange læreplanmål må gjennomføres i naturen. 

Her ønsker DNTG å være en bidragsyter med den kompetansen vi har for å lære og leve i pakt med naturen, samt fokuset på friluftsliv som tilbud for bedre folkehelse, jfr. Stortingsmelding nr. 18.

DNTG har samarbeid med psykisk helsetjeneste og flykningetjenesten om turer og aktiviteter. Med passe gangavstand fra Flekkmovegen og Sikkilsdalsvegen, kan grupper fra disse få tilrettelagt friluftsaktiviteter ut fra sine forutsetninger sammen med andre.

Spørsmålet tilbake til Haugen og setereierne er hvorfor de er så redde for en enkelt hytte i et område de selv har drevet setring og friluftsliv gjennom generasjoner? Her er det gamle stier og ferdselsråk mellom seterstulene, som syner det har vært stor trafikk den gang setrene var i aktiv bruk. Det er noen av disse DNTG ønsker å T-merke og bruke til og fra Dronningsetra.

Vi kan ikke forstå at en skoleklasse, eller små grupper som tar inn på Dronningsetra skal bli regnet som masseturisme. Til Haugens bekymring for eventuelle horder av fotturister i området kan vi berolige med at gjennomsnittlige besøkstall på en selvbetjent hytte i størrelsesorden med Dronningsetra ligger på 750 gjester per år. Deler vi det på uker, blir det 14 personer i uka.  Det er uansett ikke slik at det vil være overnattingsgjester på hytta hver dag, året gjennom. Erfaringsmessig ser vi at DNTs hytter har tomme senger store deler av året.

 Å si at folk eller kommuner ikke har blitt hørt, har vi vanskelig for å forstå. Siden søknad om dispensasjon ble sendt i 2017, har det vært flere behandlinger i Nord-Fron kommune, samt at det har vært utlagt til offentlig høring. Vi har flyttet tomt en gang etter ønske fra Fylkesmannen. Det er direkte feil at det bare er i Nord-Fron kommune dette har vært behandlet: I forbindelse med finansieringen av prosjektet, søkte vi Vågå og Sel kommuner om bidrag. Skisser av hytta, samt kart over området var med som vedlegg til søknaden.

I tillegg ble vi også invitert til å orientere formannskapet i Vågå kommune i 2018. Kommunen var positive til prosjektet, og uttalte: «Dronningsetra vil forsterke eit aktivt og inkluderande friluftsliv. Hytta vil binde saman fjellområde mellom Skåbu og Jotunheimen og ligg strategisk til mellom Nord-Fron, Sel og Vågå»

Dette har vi forholdt oss til, og sammen med alle godkjente tillatelser fra Nord -Fron kommune, er vi nå klare til å starte bygging. 


Den offentlige høringsfristen gikk ut i mai 2018. Her kom det ingen merknader fra Vågå kommune, Vågå fjellstyre og ei heller fra Sel kommune. Vi er derfor forundret og fryktelig skuffet over klagene/merknader som nå har kommet inn, da de i det vesentlige er basert på feil fakta, og uten at DNTG er kontaktet/informert på forhånd. Og i enkelte av merknadene ble heller ikke DNTG lagt på kopi… Bevisst eller ubevisst ?


Det var i utgangspunktet tenkt etablert DNT-stier gjennom Vågå Kommune og Stuttgonglien naturreservat. Dette kom også som et ønske fra reiselivsbedrifter i Sjodalen. Men etter samtale med Vågå Fjellstyre og etter egne vurderinger, ble dette forslaget tatt ut.

I det endelige forslaget til T-merket stinett, som var på høring til Fylkesmannen og Fylkeskommunen, er det ikke planlagt noe T-merket stinett til/fra Dronningsetra i Vågå kommune. Ei heller i Sel kommune.

Vi stoler på vurderinger og vedtak lokale myndigheter har gjort og som Fylkesmannen har hatt på sitt bord to ganger, jfr brev av 13.07.18; «Fylkesmannen kan ikke sjå at nemde nye stigar vil komme i konflikt med sårbare naturverdiar som vi er kjent med» 

DNTG er oppsatt på å videreføre det gode samarbeidet med Vågå og Sel kommuner gjennom turprogrammet vårt som vi setter opp hvert år, samt Opptur som vi arrangerer for 8.-klasse elever hvert år. Kan også nevne det gode samarbeidet vi har med flyktningetjenesten i Vågå, som har vakt nasjonal interesse. DNTG skal også ha en av flyktningene som er bosatt i Vågå som turleder for oss.

Det har, helt siden første stund, vært mange som har heiet på dette prosjektet. Vi synes derfor det er synd at det er noen få, kritiske røster som har fått dominere den siste tiden.  Det har gått med utallige dugnadstimer etter at vi startet opp arbeidet med Dronningsetra for fem år siden. Det er timer vi gladelig har lagt ned fordi vi vil så gjerne vil gi et enda bedre tilbud til friluftsglade i Gudbrandsdalen.

Om noen ønsker mer informasjon om Dronningsetra, vg ta kontakt med undertegnede.

Magnar Bratlien, styreleder DNT Gudbrandsdalen.

Foto: -

Skrevet av Therese Heramb 7. desember 2019