Ros til DNT Gudbrandsdalen

Styreleder Magnar Bratlien og daglig leder Therese Hvattum Heramb, DNT Gudbrandsdalen
Styreleder Magnar Bratlien og daglig leder Therese Hvattum Heramb, DNT Gudbrandsdalen Foto: Kristin Veskje, GD

DNT Gudbrandsdalen har besluttet å finne en alternativ plassering for den planlagte DNT-hytta ved Strålvatnet i Nord-Fron. Dette var en modig og moden beslutning, mener Fylkesmannen, som berømmer lokallaget for valget.

Publisert 06.05.2020. Hentet fra https://www.fylkesmannen.no/innlandet/miljo-og-klima/friluftsliv/ros-til-dntg---en-seier-for-alle/

Stor motstand

Hytteprosjektet har møtt stor motstand etter at alle tillatelser var på plass. Flere klager ble fremmet. En aksjonsgruppe bestående av Naturvernforbundet, NOF Oppland, seter- og grunneiere, var blant de som engasjerte seg sterkest i saken. De ba også om et møte med Fylkesmannen før klagebehandlingen. Klagene ble ikke tatt til følge siden det var gått mer enn 1 år siden vedtak ble truffet. Fylkesmannen ga likevel uttrykk for at det var ønskelig med en dialog om saken.

Konstruktiv dialog

DNT takket ja til dette, og det ble gjennomført dialogmøter mellom DNT (lokalt og sentralt), Nord-Fron kommune og Fylkesmannen. DNT redegjorde her for hvilke alternativer man hadde. Fylkesmannen frarådet å skrinlegge hele prosjektet. En DNT-hytte på vestsiden av Gudbrandsdalen er i tråd med viktige frilufts- og miljøinteresser, bl.a. fordi det vil kunne avlaste ferdsel i sårbare villreinområder i Rondane.

Veien videre

En realisering vil nå kreve en ny søknadsbehandling, ta lenger tid og trolig også pådra DNTG merutgifter. Kommunen og Fylkesmannen har gitt råd om prosessen videre og vil begge søke å bidra til at en ny søknadsrunde ikke skal ta lenger tid enn høyst nødvendig.