Årsmøte 2017

Helle Hovden får stor takk og hilsen fra DNTG for mange års stor innsats i styret.
Helle Hovden får stor takk og hilsen fra DNTG for mange års stor innsats i styret. Foto: Gitte Bertelsen

DNT Gudbrandsdalen hadde årsmøte med 15 deltaker d. 7. mars. Årsmøtesakene ble gjennomgått og fremlægg av årsmelding, regnskap og budsjett godkjent som fremlagt. 

Foto: Gitte Bertelsen

Styret la frem forslag om ikke å innstille til valg av revisor, med begrunnelse i at det brukes godkjent regnskapskontor. Forslaget ble vedtatt. 

Helle Hovden og Barbro Kvernes, styremedlemmer, Tove Maurstad Dahlen, revisor og Bjørn Inge Glimsdal fra valgkomitemedlem gikk ut og ble behørig takket for innsatsen. Helle Hovden har vært med i mange år og har hat ansvar for turprogram. Gitte var ansvarlig for Jubileumsskrift og har holdt kontinuiteten i styret fra starten av laget (fortsetter i styret). Begge fikk tallerken og vinstaut i tre med inngravering. 

Vi ønsker velkommen i styret til Marie Fasteraune og Syver Ole Eggen og til Kjell Sveen Stålevik og Odbjørn Dahl i valgkomiteen.

Etter årsmøtet ble det servert smørbrød og jubileumsbløtkake.

Det var en interessert forsamling som så bilder og hørte Helle Hovden og Oddbjørn Dahl fortelle om DNTG ekspedisjonen på Svalbard i 2016. 

Foto: Gitte Bertelsen
Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Gitte Bertelsen 7. mars 2017