Klokkarstranda, seniortur

Foto: Gitte Kirstine Bertelsen

11 turdeltakere og 3 firbeinte på kveldstur i Hardvollsmorka og kultursti til Klokkarstranda i Harpefoss. 

Kvelden tur tok litt over 2 timer og folk ga uttryk for å kose seg på tur dette fine naturområde. 

Godt fremmøte og fint turvær. Kulturstien til Klokkarstranda stopper ved stranden pga E6 utbyggingen. Det mangler en bru over bekk på andre siden av E6. Derfor la vi inn en solid runde i Hardvollsmorka skogen før vi kryssa veien og gikk ned til kveldens hovedatraksjon: Vegskilleprosjektet Oktagon.  Fra skiløypa fulgte vi rødmerket stil omtrent til Harpefossdammen hvorfra vi fulgte stil langs elva tilbake til veien. Rett før bru over elva går Kulturstien ned til Klokkarstranda.

Foto: Sissel Tangen
Mye skilting og stier i alle retninger
Mye skilting og stier i alle retninger Foto: Sissel Tangen
Humoristiske skiltmakere. Vi tok en OPPTUR
Humoristiske skiltmakere. Vi tok en OPPTUR Foto: Sissel Tangen
Foto: Gitte Kirstine Bertelsen

Vi tok pause ved den ene av Vegskilleinstalasjonene Oktagon. Her er informasjon om prosjektet:

VEGSKILLE: OKTAGON

Rintala Eggertsson arkitekter ønsker med sin installasjon på Harpefoss å bremse opp farten litt og gi den besøkende anledning til å oppleve naturen på en roligere måte. Tydeliggjøre de langsomme prosessene i naturen som mennesket har vært avhengig av å forstå opp gjennom historien. Ved å anlegge to oktagoner, åttekanter, introduseres en sluttet, geometrisk form i naturen. Den er med på å samle mennesker rundt to naturelementer; ild og vann. Installasjonen ved Strandtjønn er en slags gangbane som introduserer en lukket og konsentrert «reise» i kontrast til den lineære reisen gjennom Gudbrandsdalen. På Hella er den oktagonale konstruksjonen hevet opp for å danne et rom med glimt ut mot Lågen og skogen omkring, men også for å rette blikket oppover mot himmelen.


Trine har alltid med kopp og hekla duk på tur
Trine har alltid med kopp og hekla duk på tur Foto: Gitte Kirstine Bertelsen
Foto: Gitte Kirstine Bertelsen

Det var jevn enighet om at Veiskilleinstallasjonene i Harpefoss var lette å like og gir gode samlingsplasser. 

Foto: Gitte Kirstine Bertelsen

Skrevet av Gitte Bertelsen 8. mai 2019