Padlehelg på Lesjaskogsvatnet

Foto: Gitte Bertelsen

Tradisjonen tro så hadde DNTG padlehelg midt i juni. I år var vi på Lesjaskogsvatnet og bodde på campingplassen der. 8 deltakere, 7 på vannet og en fotograf/kokk på land pga en arm i gips.

Foto: Ingrid Agøy

Det var trivelig å ønske 3 nye padlere velkommen på tur. Det var  selvfølgelig også trivlig å treffe igjen folk fra tidligere turer.

Foto: Ingrid Agøy

Mange idyliske plasser i dette fine vann.

Foto: Ingrid Agøy

Lørdag var det heftige vindkast og bølger, noe som fikk flere til å snu etter en god pause på land, mens andre kom til østenden av vannet.

Leirplassen på Campingplassen
Leirplassen på Campingplassen Foto: Gitte Bertelsen
Foto: Gitte Bertelsen

På alle måter en trivelig helg.  De første kom fredag, lørdag var alle 8 på plass og noen takket for seg etter mat og bål på kvelden.

Foto: Gitte Bertelsen

På søndagens ture var det 4 padlere som tok turen til vestenden av dette vann som er spesielt fordi vannet renner ut i begge retninger.

Da var stemning for tilsvarende opplegg neste år i juni.

Skrevet av Gitte Bertelsen 23. juni 2019