Blomstertur til Liadalene

Foto: Gitte Bertelsen

10 glade vandrere møtte opp på Veitrafikksenteret på Vinstra for å bli med på turen innover langs gamle Skåbuvei.

Foto: Gitte Bertelsen

Det er jo en lett tur, så vi holdt god fart innover i naturreservatet. Nå i juni nærmest eksploderer naturen. Ville vekster skyter opp av bakken, og i den næringsrike og varme jorda i Liadalene vokser det litt ekstra godt. Det er mange sjeldne planter i bekkekløften, men de er ikke så lette å få øye på fra veien. Vi nøyde oss med et overflødigetshorn av kjente arter. Unntaket er alm, som en ikke finner så mange andre steder i Gudbrandsdalen. Alm vokser helt i starten av turen, rett nedenfor Lo. Vi gikk til enden av naturreservatet. Der tok vi en kort kafferast før vi fulgte stien tilbake til utgangspunktet. En hyggelig tur, med vitebegjærlige deltakere.
 Ingrid Agøy

Foto: Gitte Bertelsen