Augla naturreservat
Augla naturreservat Foto: Aina Rolstad

DNT-tur til Augla naturreservat torsdag 11. juni.

Turen startet fra Øvre Bakstad. Her gikk 17 personer og en hund ned til Augla som er en bekkekløft med variert skogsmiljø.

Her er det planter og sjeldne bregner som krever mye  fuktighet. Turen gikk på stier, gammel kvernveg og over nybygde broer. I området har det de siste årene vært en del ras som gjør at fremkommeligheten i kløfta har blitt redusert.

Takk til turleder Anders Nustad for mye interessant informasjon om området og rikholdig kunnskap om planter i elvekløfta

Hilsen Aina Rolstad  970 08 008

Skrevet av Therese Heramb 14. juni 2020