Tur til Larslykkja med Norsk smaksskule

Foto: Wiggo Vasshaug Hansen

Vi arrangerte nærtur med måltid i samarbeid med Norsk Smaksskule. Denne uken var det på Dombås, neste uke blir det tur på Lesja. 

19 personer valgte å bruke fredagen sammen med DNT Gudbrandsdalen og Norsk Smaksskule på tur i Dombås. Dagens turmål var den nye gapahuken i Larslykkja, som lokale ildsjeler i Sjogg Event har satt opp.

Med start fra Dombås sentrum, gikk vi gangvegen, og så fulgte "lokkarvegen" opp til Larslykkja. Der møtte vi Ivar Valdvik fra Norsk Smaksskule i full sving med matlaging over bålpanna. I tillegg var det fyrt opp på Jøtul 602 inne i gapahuken.

Det ble en trivelig stund rundt matgryta, med ei god suppe på menyen.

Turlederen orienterte litt om fjellet vårt, både fortid og nåtid.

Turleder Wiggo Vasshaug Hansen


Vi minner om:

Nærtur i Lesja med god mat attåt, onsdag 17. november.

Vi går ei runde i Kyrkjeholen, og avsluttar på tunet til Lesja prestegard, med ei orientering frå sokneprest Magnus Halle om historia kring prestegarden. Vi serverer god mat frå bålpanna. Merete Brendjord er med som kjentkvinne. Turen blir arrangert i samarbeid med DNT Gudbrandsdalen, og turleiar er Wiggo Vasshaug.

Oppmøte: Lesja Bygdetun.

I haust arrangerer Norsk Smaksskule aktivitetar knytt til mat for seniorar i Nord-Gudbrandsdalen. Alle arrangement er gratis og opne for alle, men dei som vil vera med, lyt melde seg på.

Påmelding skjer på e-post til tor@kulturarv.no eller på sms/tlf. 951 76 019.

Prosjektet er finansiert av Statsforvalteren i Innlandet.

Skrevet av Maria Kampesæter Kleiven 12. november 2021