SENIORGRUPPA DNT GUDBRANDSDALEN

Seniorer på tur med DNT Gudbrandsdalen i 2018.
Seniorer på tur med DNT Gudbrandsdalen i 2018. Foto: Gitte Bertelsen

DNT Senior er turtilbudet til godt voksne. Aktiv i 100 er et tilbud til alle som ønsker å delta i hyggelige turfellesskap, det kan være både på enkle nærturer og lengre dags- eller overnattingsturer. Turene vil være merket med «Seniortur/Aktiv i 100 og/eller Hverdagstur.

Det er et mål for 2019 å ha tur i Midt-Gudbrandsdalen de fleste onsdager i uker med oddetallsnummer. Noen turmål er beskrevet i turprogrammet, men følg med her for oppdaterte turer gjennom året. Turer vil bli lagt her og turmål fylles på etter hvert.

Turene vil også gjøres kjent på Facebook under DNT Gudbrandsdalen sin undergruppe «Seniorgruppa DNT Gudbrandsdalen». Meld fra til Gitte Bertelsen 975 38 167, hvis du kan tenke deg å være kontaktperson for en eller flere onsdagsturer.

Seniormøte med 12 deltakere onsdag 9. januar.
-Vi hadde en liten gjennomgang av hvor vi står, hvilke turer har vi hat og hvilke turer vi ønsker fremover. 
-Mange turer rakk å komme med i det trykte turprogram for 2019 som er sendt til medlemmer og som ligger rundt omkring. 
-Målet for 2019 er ambisiøst - vi ønsker å ha hverdagstur annen hver onsdag, men også andre dager brukes til tur. 
-Vi prøver å få til god bredde og setter turene opp på egen turliste. 
- Se på "ledige" datoer og kom gjerne med turforslag. Fint om noen tar utskrift og henger opp på egnet sted.
- Akkurat nå står det 21 turer på 2019 lista

Turliste for 1. halvår 2019 - men følg med, nye turer vil bli lagt inn i liste. Meld fra hvis du har en fin tur du vil dere.

Turliste for 2. halvår 2019 - her er plass til mange flere turer så meld fra!

Er du over 67 år får du honnørrabatt på medlemskap i DNT. Honnørmedlemmer har alle medlemsfordeler, og alle over 60 har i tillegg fortrinnsrett til sengeplass på hyttene.