Navnelista er oppdatert etter årsmøtet d. 03.03.2020. 

Styret

Navn Rolle E-post Telefon
Magnar Bratlien Leder mbratlie@bbnett.no 95011395
Nils Arne Haugen Kasserer nahtm@icloud.com 90770162
Eva-Britt Riise Styremedlem ebriise@gmail.com 41630869
Siv Høye Varamedlem siv@timbr.as 97598506
Mona Kleiven Styremedlem moan-k@hotmail.com 99025211
Trine Trøstaker Styremedlem trine.trostaker@live.no 99469878
Arnt Sveen Nestleder arsvee2@online.no 48321233
Maria Kampesæter Kleiven Sekretær maria@snohetta.net 47619145
Rune Holen Varamedlem runeholen@hotmail.com 91915555